Mikä on doula? 

DOULA on synnyttäjän tukihenkilö, joka tarjoaa fyysistä, henkistä ja tiedollista tukea raskausaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen.

Doulalta saa läsnäoloa, tukea, turvaa, ideoita kivunlievitykseen, tukea synnyttäjälle ja hänen puolisolleen/tukihenkilölleen. Doula seisoo synnyttäjän valintojen äärellä, astumatta henkilökunnan varpaille.

Doula on keskustelukumppani, olkapää, tsemppaaja ja valmentaja, joka tukee synnyttäjää aktiivisena synnyttäjänä.

Doula ei koskaan tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, diagnosoi tai ohjaa synnyttäjää halumaansa suuntaan. Doulan läsnäolo synnyttäjän tukena on ainoastaan holistinen. Doulan tehtävänä on toimia siltana synnytyshenkilökunnan ja synnyttävän perheen välillä vaalien hyvää vuorovaikutusta. 

Doulan on tarkoitus saada synnyttäjä voimaantumaan tehdessään päätöksiä omasta puolestaan ja näin ollen saada synnyttäjälle hallinnantunteen omassa synnytyksessään.

Doula työskentelee yhteistyössä kätilön ja lääkärin kanssa parhaimman mahdollisen synnytyskokemuksen eteen. Doula on tärkeä myös muutostilanteissa, koska hän pystyy tukemaan synnyttäjää tekemään päätöksiä ja kannattelee silloin, kun kaikki eivät menekään hyvin.

Doulien lyhyt historia

Kauan sitten Suomen historiassa, kun synnytykset vielä tapahtuivat saunassa, oli synnyttäjän tukena kylän kokenut, yleensä synnyttänyt nainen. Tämä nainen esimerkiksi neuvoi, kuinka tulisi synnyttää pystyssä ja kuinka vatsa sitoa syntymän jälkeen. Hän loi uskoa siihen, miten keho osaa synnyttää. Tavasta luovuttiin, kun synnytykset siirtyivät pikkuhiljaa sairaaloihin ja sairaalasynnytyksestä jopa maksettiin joissain kunnissa.

1990-luvun alussa lääkärit Kennell ja Klaus huomasivat tutkimuksissaan synnytyksen aikaisen, jatkuvan tuen edistävän synnytyksen kulkua, vähentävän komplikaatioita sekä lisäävän synnyttäjän hallinnantunnetta sekä tyytyväisyyttä synnytyksen jälkeen. Tästä saikin alkunsa DONA International, doulien kattojärjestön toiminta.

Suomessa on ollut vapaaehtoisia tukihenkilöitä synnytyksessä jo 90-luvulta lähtien ja vuonna 2010 työnsä aloittivat ensimmäiset ammattidoulat, jotka olivat kouluttautuneet ulkomailla. Lukuisia doulakoulutuksia löytyy jo Suomesta ja doulia onkin 350, ehkäpä jopa enemmän.

Voiko kuka tahansa olla doula?

Kyllä voi, doulan ammatti ei ole suojattu ammattinimike. Doulan on kuitenkin hyvä olla tietoinen synnytyksen kulusta, erilaisista kivunlievityksistä, erityisesta doulan toimenkuvasta ja sen rajoituksista ja hänen tulee jättää omat synnytyskokemuksensa doulattavan synnytyksen ulkopuolelle. Doulatessa keskitytään 100%:sti tukemaan juuri kyseisen synnyttäjän synnytystä hänen toiveidensa mukaan.

Doula käyttää kouluttautumiseensa runsaasti aikaa, vaivaa ja rahaa. Lukuisat koulutukset liittyen synnytykseen, imetykseen, hierontaan, kohtaamiseen ja valmennukseen ovat syy sille, miksi doulan palveluhinnasto saattaa tuntua korkealta.

Todellisuus on kuitenkin se, että valtaosan palkasta vie verottaja, bensakulut, 
koulutukset, puhelinlaskut, asiakaslahjat sekä oheistarvikkeet 
(öljyt, kammat, välipalat, homeopaattiset). 
Tuethan omalta osaltasi pienyrittäjää haaveensa toteuttamisessa?

Doula voi olla vapaaehtoinen doula, ammattidoula tai sertifioitu doula. Ammattidoula ja sertifioitu doula ovat koulutuksessaan pidemmällä ja maksavat mm. verot palkkakuluistaan. Sertifiointikoulutusta järjestää mm. Doula-akatemia, Doules ja DONA international. Tutustu omaan koulutushistoriaani.

Mikä on doula? 

Synnytysdoulan toimenkuva tarjoaa raamit doulapalvelulle. Kun doula noudattaa yleisiä doulauksen sääntöjä ja pysyy oman toimenkuvansa raameissa, se helpottaa yhteistyötä eri osapuolten, kuten neuvolan, kätilöiden ja lääkäreiden kanssa. 

Yhteenvetona vielä, että doula on perheen tukihenkilö raskausaikana, synnytyksessä ja/tai synnytyksen jälkeen. Doula tarjoaa tukea, turvaa ja tietoa odottajalle ja hänen tukihenkilöilleen. 

Doulan kanssa tukihenkilö pääsee paremmin mukaan odotukseen ja synnytykseen ja paremman synnytyskokemuksen jälkeen hän voimaantuu auttamaan synnyttänyttä vauvanhoidossa aikaisempaa paremmin. 

Doula tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, mitä lääketieteen edustajat eivät yleensä järjestelmästä käsin pysty tarjoamaan. 

Kun haluat itsellesi parhaan mahdollisen synnytyskokemuksen, niin palkkaa avuksi sertifioitu doula, joka noudattaa doulan toimenkuvaa.

Lähde: doules.fi

Toimintaani ohjaa mottoni:

Tavoitteena tyytyväinen äiti ja vauva.

Merry Mommy