Olen Suomen Doulat ry:n jäsen ja olen sitoutunut toimimaan doula-työssäni yhdistyksen laatiman toimenkuvan mukaisesti. Alla on kuvattu doulan toimenkuva, jota noudatan työssäni doulana.

Tavoitteena tyytyväinen äiti ja vauva – Merry Mommy.

Tutustu minuun, koulutukseeni ja arvoihini.

Doulan tehtävä

Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea synnyttäjälle sekä mahdolliselle muulle tukihenkilölle heidän toiveidensa mukaisesti odotusaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen.

Doula pyrkii lisäämään turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. Doula kannustaa asiakasta kysymään hoidostaan ja tuomaan ilmi huoliaan sekä toiveitaan hoitohenkilökunnalle. Doula ei tee päätöksiä asiakkaan puolesta.

Doulan toimenkuva pitää sisällään mm. seuraavia:

  • Tapaa asiakasta ennen ja/tai jälkeen synnytyksen
  • On läsnä synnytyksessä
  • On jatkuvana tukena synnytyksen aikana
  • Tarjoaa erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitys- ja selviytymiskeinoja
  • Auttaa synnyttäjää luottamaan kehoonsa ja saavuttamaan synnytysrauhan
  • Kannustaa ja ohjaa tukihenkilöä tukemaan synnyttäjää
  • Auttaa synnyttäjää toteuttamaan synnytystoivelistaansa niiltä osin kuin synnyttäjä haluaa ja on mahdollista
  • Tukee henkisesti muuttuvissa tilanteissa

Doulan toimenkuvan rajoitukset

Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sisä- tai ulkotutkimuksia tai sydänäänten kuuntelua. Doula ei diagnosoi eikä määrää lääkkeitä. Doula ei ole vastuussa synnytyksen kulusta eikä synnyttäjän ja vauvan hyvinvoinnista, vaikka pyrkii näitä edistämään.

Tiedonvälitys

Doula tukee asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta. Doula voi tarvittaessa olla aloitteentekijänä keskustelulle, jotta asiakas saisi kerrottua toiveistaan itse.

Mikäli asiakkaan tarpeet ylittävät doulan tietotaidon, doula auttaa häntä etsimään lisätietoa sekä kysymään asiasta muilta ammattilaisilta.

Doulapalvelun tarjoaminen

Doulan ja palvelun tilaajan tulee sopia doulapalvelun sisällöstä, hinnasta ja ehdoista. Doulan on tuotava oma taustansa (koulutus, kokemus) selkeästi ja rehellisesti asiakkaan tietoon.

Doulan koulutus

Doula ei ole suojattu nimike, joten kuka tahansa voi määritellä itsensä doulaksi. Doulille on tarjolla erilaisia ja erilaajuisia johdanto-, perus-, sertifiointi- ja täydennyskoulutuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Doula tehtävässään

Doulan tulee toimia kunnioittavasti kaikkia asiakkaita, doulia sekä muita ammattilaisia kohtaan ja työskennellä tämän toimenkuvan mukaisesti.

Jos doula tarjoaa muita, doulan toimenkuvan ulkopuolisia palveluita, tulee hänen kertoa tästä asiakkaalle selkeästi, ja sopia asiasta erikseen palvelusopimuksessa.

Doulan tulee säilyttää luottamuksellisuus asiakassuhteessa saamistaan tiedoista niin suhteen aikana kuin sen jälkeenkin, ellei hän ole saanut asiakkaalta kirjallista lupaa kertoa tämän tietoja.